Bảo mật thông tin

Thứ 6, 14 Tháng 8 2020 16:56

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG (QUYỀN RIÊNG TƯ)

  1. Giới thiệu

Website này được Daiichi Việt Nam quản lý. Khi mỗi khách hàng truy cập vào website này, trang web sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền. Daiichi cũng sử dụng các công cụ kiểm tra như “cookie”. Một tài khoản cookie sẽ lưu trữ dữ liệu mà server của website gửi đến trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào trang web, việc sử dụng chức năng này sẽ giúp Daiichi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng khi truy cập vào website của Daiichi. 

Daiichi nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của của mình liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với các dịch vụ của Daiichi. Daiichi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho Daiichi và tin rằng Daiichi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách hợp lý. Chính sách bảo mật này được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách Daiichi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhận của bạn đã cung cấp cho Daiichi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện tại hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho Daiichi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA DAIICHI HAY TRUY CẬP ỨNG DỤNG CỦA DAIICHI. Nếu Daiichi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, Daiichi sẽ đăng tải những thay đổi đó trên Trang Web của Daiichi. Daiichi có quyền sửa đổi bổ sung Chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào.

 

  1. Khi nào Daiichi sẽ thu thập dự liệu cá nhân?

Daiichi có thể sẽ thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:

- Khi bạn đăng ký và sử dụng các dịch vụ của Daiichi.

- Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của Daiichi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác.

- Khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với Daiichi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Daiichi.

- Khi bạn tương tác với Daiichi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email.

- Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua ứng dụng hoặc Trang Web của Daiichi.

- khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho Daiichi.

- khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho Daiichi vì bất kỳ lý do gì.

  1. Daiichi sẽ thu thập những gì?

- họ tên

- địa chỉ

- email

- ngày sinh

- số điện thoại

- giới tính

- Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ của Daiichi.

- bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ của Daiichi, và khi người dùng sử dụng Các Dịch Vụ, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng Các Dịch Vụ của Daiichi như thế nào;

- dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

  1. Daiichi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho Daiichi như thế nào?

 Daiichi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:

- Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với Daiichi.

- Để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ.

- Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường.

- Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác.

- Để nhận dạng và/hoặc xác minh.

- Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của Daiichi hoạt động suôn sẻ.

 

HỖ TRỢ TƯ VẤN
Hotline 1
1900 55 88 93

Hotline 2
0987 02 95 95
Zalo: 0987 029 595